jl:

07/01/2015

Euroopalik elukorraldus, mille üle me uhkust tunneme, tugineb kinnisvaral. Kinnisvara omakorda Euriboril, Allan Roosilehel ja kabanossil. Kinnisvara olulisim palve, Madal Omafinantseering, kannab endas rida kasseerime sisse kriimud laminaadil, nagu meiltki nõutakse kompensatsiooni. Igaüks, kes on läbi teinud Euribori arvutuskäigu teab, kuivõrd tõhus vahend ligimese endale allutamiseks on kõrge intressimäär. Nii nagu ligimese alistamine ahelatega on mõnus, eriti kui jõud üle käib, on seda ka ligimese alistamine võlanõudega – eriti kui jõukus üle käib.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: